Kallelse extra föreningsmöte 190119

Vi hälsar alla våra medlemmar välkomna på ett extra medlemsmöte.
2019-01-19 kl 13 i Konsumhuset

Dagordning
§1 Ordförande hälsar välkomna
§2 Upprättande och godkännande av röstlängd
(Endast medlem har rösträtt, enligt föreningsstadgarnas §10)
§3 Val av sekreterare för mötet
§4 Val av justerare för mötet
§5 Godkännande av kallelse
§6 Ordförande ger en återblick på processen ang Konsumhuset
§7 Mandat för reparationer/investeringar ang Konsumhuset
§8 Redogörelse för inkomna förslag på verksamheter som kan bedrivas i affärs och restauranglokalerna
(Förslag kan lämnas fram till 2019-01-10 på Facebook (Hälsöbor på Facebook) eller via mail till info@halsohamn.se )
§9 Röstning
§10 Justering av röstning enligt §9
§11 Övriga frågor
§12 Mötet avslutas
§13 Servering

Det här inlägget postades i Okategoriserad. Bokmärk permalänken.