Årsmöte 210612

Hälsö Fiskehamnsförening har i vanliga fall sitt årsmöte i april. Nu räknar vi med lättnader i covid-restriktionerna och planerar för ett årsmöte lördagen den 12/6 kl 12.00 i affären.
Enligt plan kommer det vara okej med 50 personer närvarande fysiskt men om regeringen ändrar sig kan mötet ställas in på kort varsel.

Vi förbereder också så att ni som av hälso/smittoskäl inte kan vara med fysiskt kan vara med digitalt. Meddela oss via [email protected] om så är fallet så skickar vi en länk.

Alla medlemmar är välkomna!

Förslag till dagordning

 • Ordföranden hälsar välkommen
  • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av justerare för mötet
 • Godkännande av kallelsen
 • Verksamhetsberättelse
  • Hamnverksamheten
  • Konsumhuset
  • Medlemskap
 • Ekonomisk redogörelse
 • Revisorernas berättelse
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av styrelse 2021
 • Val av firmatecknare
 • Val av två revisorer
 • Val av revisorssuppleant
 • Avgifter
 • Övriga ärenden
 • Avslutning/Servering
Det här inlägget postades i Okategoriserad. Bokmärk permalänken.