Kontakt

Hälsö Hamnförening u.p.a

Information & ordförande:  info@halsohamn.se

Hamnkapten:  hamnkapten@halsohamn.se 0738-559875

Kassör: kassor@halsohamn.se

Sekreterare: sekreterare@halsohamn.se

Postadress: Hälsö Fiskehamnsförening u.p.a., Box 35, 475 10 Hälsö
Besöksadress: ca Tjolmenvägen 29, Hälsö

Bankgiro 182-8219

Hälsö Gästhamn
(som sköter gästhamnsservicen sommartid)

E-post: gasthamn@halsohamn.se
Telefon: 0704-461088

Ska ni resa med kollektivtrafik till oss, så välj hållplats Hälsö Hamn, Öckerö.
Buss 290 stannar ca 100m från hamnen och utgår från Göteborg Central och tar som bäst en dryg timma.
Sök resa här.