Extra föreningsmöte 30/11

Hälsö Fiskehamnsförening UPA kallar föreningsmedlemmar till extra föreningsmöte.

Föreningsmötet genomförs den 30:e november kl 13.00, i Hamneboa. Föreningsmötets syfte är att anta de förslag som sedan årsmötet funnits tillgängliga för medlemmarnas synpunkter.
De två förslagen avser:

  • Förslag avseende hur medlemsansökningar ska hanteras.
  • Förslag till uppdaterade dokument som rör arrenden.

Dokumenten enligt ovan är publicerade på föreningens webbsida.

Publicerat i Okategoriserad | Lämna en kommentar

Påminnelse viktiga datum

Det finns en del datum som kan vara viktiga att komma ihåg gällande hamnen och dess verksamhet.

  • 1/3 Sista dag att säga upp sommarplats i sjön
  • 1/9 Sista dag att säga upp vinteruppställningsplats
  • Båtplats i vattnet gäller 15/4 till 31/10
  • Vinterförvaring på land gäller 1/9 till 31/5
  • Vinterplats i vattnet gäller 1/11 till 14/4
  • Ovan gäller om inte annat överenskommits med hamnkaptenen

Vi föredrar om kommunikation med hamnen sker via vårt kontaktformulär.

Publicerat i Okategoriserad | Lämna en kommentar

Spolplatta stängd 3/11

Vattenbehållarna vid spolplattan är nu fulla och tömning är beställd. Anläggning stängd för säsongen beroende på frostrisk.
Det går alltså inte att använda spolplattan för bottentvätt från och med 3/11.

Publicerat i Okategoriserad | Lämna en kommentar

Arbetsdag i hamnen 5/10

Lördagen den 5/10 är det dags för höstens arbetsdag i Hälsö hamn. Alla med båtplats i hamnen är varmt välkomna för lite samvaro och arbete.

Samling vid Hamneboa kl 09.00

Publicerat i Okategoriserad | Lämna en kommentar

Information till medlemmar

Vid senaste årsmötet beslutade mötet att när förslagen angående medlemskap, respektive reviderad lydelse i arrendeavtal var behandlade, skulle dessa publiceras så att medlemmarna kunde ta del av dessa. Syftet var att medlemmarna därefter kunde inkomma med synpunkter och en extra föreningsstämma under hösten anta de nya skrivningarna i dessa dokument. Fram till dess skulle inga nya medlemmar antas till föreningen.
Dokumenten är nu färdigställda så att medlemmarna kan avge yttranden och ni hittar dem här:
Länk 1: Medlemskap
Länk 2 : Arrendeavtal mall
Länk 3: Allmänna regler för arrendeavtal
I dessa dokument hänvisar vi till befintliga dokumenten stadgarna och hamnordningen, som sedan länge funnits på hemsidan.

Yttranden ska ha inkommit till styrelsen med e-post till sekreterare@halsohamn.se senast 22 september 2019.


Kallelse till extra föreningsstämma kommer att ske genom stadgeenlig annonsering och ske under hösten, tidigast i oktober.

Publicerat i Okategoriserad | Lämna en kommentar