Wifi i hamnen

Nu har vi skapat ett fritt trådlöst nätverk i hamnen för alla våra besökande gäster. Nätverket bör täcka större delen av hamnområdet men lite mer intrimning kan behövas innan vi uppnår högsta möjliga hastighet.

Nätverket för våra betalande gäster heter:
Hälsö hamn guest
Lösenordet står skrivet på kvittot man får i biljettautomaten.

Även de med fasta båtplatser i hamnen har givetvis tillgång till nätverket, de som har en e-postadress registrerad i hamnens system har redan fått information om detta.

Publicerat i Okategoriserad | Lämna en kommentar

Årsmöte 210612

Hälsö Fiskehamnsförening har i vanliga fall sitt årsmöte i april. Nu räknar vi med lättnader i covid-restriktionerna och planerar för ett årsmöte lördagen den 12/6 kl 12.00 i affären.
Enligt plan kommer det vara okej med 50 personer närvarande fysiskt men om regeringen ändrar sig kan mötet ställas in på kort varsel.

Vi förbereder också så att ni som av hälso/smittoskäl inte kan vara med fysiskt kan vara med digitalt. Meddela oss via info@halsohamn.se om så är fallet så skickar vi en länk.

Alla medlemmar är välkomna!

Förslag till dagordning

 • Ordföranden hälsar välkommen
  • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av justerare för mötet
 • Godkännande av kallelsen
 • Verksamhetsberättelse
  • Hamnverksamheten
  • Konsumhuset
  • Medlemskap
 • Ekonomisk redogörelse
 • Revisorernas berättelse
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av styrelse 2021
 • Val av firmatecknare
 • Val av två revisorer
 • Val av revisorssuppleant
 • Avgifter
 • Övriga ärenden
 • Avslutning/Servering
Publicerat i Okategoriserad | Lämna en kommentar

Årsmöte 2021

Hälsö Fiskehamnsförening har i vanliga fall sitt årsmöte i april. Styrelsen har beslutat att skjuta upp årsmöte i väntan på nya pandemilagar som beräknas komma i mitten av maj. Då vet vi om det blir tillåtet att samlas fler än 8 i grupp och i så fall kan årsmöte hållas på traditionellt sätt, istället för digitalt.

Publicerat i Okategoriserad | Lämna en kommentar

Arbetsdagar vår 2021

Nu är det beslutat när vårens arbetsdagar går av stapeln.


Lördag 17/4 kl 09.00

Lördag 29/5 kl 09.00

Vi brukar hålla på i några timmar med underhåll och göra det vårfint i hamnen. Medlemmar och båtplatsinnehavare förväntas delta på minst en arbetsdag per år.
Vi ses glest vid Hamneboa och jobbar utomhus på ett coronasäkert sätt. Stanna hemma om du inte känner dig fullt frisk.

Publicerat i Okategoriserad | Lämna en kommentar

Nya priser 2021

Vid föreningens årsmöte i oktober beslutades om nya avgifter och rabattsatser.
Årsmötet beslutade att styrelsen fick mandat att höja priser med max 5% för 2021.
Aktuella priser kan ni hitta här på hemsidan.

Avgiften för användandet av sjösättningsrampen är också ändrat beroende på säsong, ni hittar även dessa uppgifter i länken ovan.

Det beslutades också om nya regler gällande rabatterade priser.
När det gäller båtplatser i sjön har vi haft en differentierad prissättning beroende var båtägaren bor. Regeln har inte varit helt tydlig eller logisk i alla fall, så vid årsmötet beslutades följande:
– Medlemmar i föreningen får 40% rabatt **
– Övriga skrivna på Hälsö 30% rabatt
– Övriga invånare i Öckerö kommun samt sommargäster* 20% rabatt
*) Med sommargäster menar vi ej fastboende men som äger fastighet på Hälsö
**) Max två båtplatser rabatteras, har man fler blir det fullpris på den billigaste

Rabatter utgår bara på båtplatsavgifter, inte på exempelvis vinterförvaring, hyror, arrenden etc. Vi har några ”sämre” båtplatser för småbåtar där vi har lämnat en hög rabatt till alla, där utgår ingen extra boenderelaterad rabatt. OBS, notera att det är nettopriser som står på era fakturor, vårt system kan inte skriva ut vilken rabatt som priset beräknas med.

Den årliga faktureringen sker under februari månad. Ni som får den via e-post, kolla så inte mailet hamnar i skräpposten.

Om ni vill säga upp er båtplats så gör det omgående (innan vi börjar fakturera) genom att fyll i vårt kontaktformulär här. Vet ni med er att ni nyligen ändrat några kontaktuppgifter gå in och uppdatera dem i samma formulär.

Har ni frågor kontakta hamnkapten Thomas Crona på hamnkapten@halsohamn.se eller ring 0733-856400

Publicerat i Okategoriserad | Lämna en kommentar