Nytt system för fakturering

I år kommer hamnen att fullt ut använda Svensk Båtunions lösning för båtklubbar, dels för att hålla ordning på kunder/medlemmar och båtplatser, vinterplatser sjöbodar mm, men även att från samma system fakturera de årliga avgifterna. I dagarna har de flesta av årets fakturor skickats ut via e-post och via posten för de som inte anmält e-postadress. För er som får fakturan i ett traditionellt brev vill vi att ni uppdaterar era kontaktuppgifter så att vi i framtiden kan fakturera och nå er via e-post.

Skicka gärna in aktuella kontaktuppgifter till sekreterare@halsohamn.se.
Namn, adress, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress

Nya systemet kommer förenkla och effektivisera vårt arbete men vi ber er kunder/medlemmar ha överseende med att vi är nybörjare som användare av systemet.

Publicerat i Okategoriserad | Lämna en kommentar

Kallelse extra föreningsmöte 190119

Vi hälsar alla våra medlemmar välkomna på ett extra medlemsmöte.
2019-01-19 kl 13 i Konsumhuset

Dagordning
§1 Ordförande hälsar välkomna
§2 Upprättande och godkännande av röstlängd
(Endast medlem har rösträtt, enligt föreningsstadgarnas §10)
§3 Val av sekreterare för mötet
§4 Val av justerare för mötet
§5 Godkännande av kallelse
§6 Ordförande ger en återblick på processen ang Konsumhuset
§7 Mandat för reparationer/investeringar ang Konsumhuset
§8 Redogörelse för inkomna förslag på verksamheter som kan bedrivas i affärs och restauranglokalerna
(Förslag kan lämnas fram till 2019-01-10 på Facebook (Hälsöbor på Facebook) eller via mail till info@halsohamn.se )
§9 Röstning
§10 Justering av röstning enligt §9
§11 Övriga frågor
§12 Mötet avslutas
§13 Servering

Publicerat i Okategoriserad | Lämna en kommentar

Vintersäsong i hamnen

Från och med den 1/11 är det vintersäsong i hamnen. Enligt hamnordningen skall alla båtar som inte bokat plats i vattnet för vintern vara upptagna. Spolplattan stängs och högtryckstvätten frostskyddas. Ni som inte meddelat Hamnkaptenen om att ni planerar vara kvar i vattnet gör det omgående till hamnkapten@halsohamn.se.
Just nu (181031) ligger över 30 båtar kvar i vattnet.
Det är också viktigt att ni som tidigare varit vinteruppställda i hamnen meddelar vinterkaptenerna eventuella förändringar. Maila thomas@crona.eu.

Notera att vinteruppställda båtar bara får ha el inkopplad kortvarigt vid underhållsarbeten i båten. Om el önskas under längre tid så kontaktas hamnkaptenen för att erhålla en egen elmätare.

Vintersäsong i hamnen innebär också för våra gäster att servicen är mycket begränsad. Ett fåtal platser finns för husbilar eftersom de flesta båtarna täcker ställplatsen. Toaletter och duschar är stängda. Dock finns el att tillgå.

Nu väntar vi på våren!

 

 

Publicerat i Föreningsinfo | Lämna en kommentar

Båtplatser lediga

Vill härmed meddela att vi i Hälsö Hamn har ett antal båtplatser lediga, det gäller i första hand för mindre båtar typ ekor/styrpulpet.

Kontakta vår hamnkapten med förfrågan, maila till hamnkapten@halsohamn.se och ange:
Namn, telefonnummer, båttyp, båtens mått

Publicerat i Föreningsinfo | Lämna en kommentar

Arbetsdag i hamnen 6/10

Lördagen den 6/10 är det dags för höstens arbetsdag i Hälsö hamn. Alla med båtplats i hamnen är varmnt välkomna för lite samvaro och arbete.

Samling vid Hamneboa kl 09.00

Publicerat i Föreningsinfo | Lämna en kommentar