Båtplatsavgifter

Båtplatser:

Pris, inklusive moms, beräknas enligt följande formel:

Pris= (pb*B*fr – pa)*fm

där:

• pb = bryggans grundpris, per m platsbredd
Brygga A, C, E,  F-öster, G-öster samt pirarnas insida 1150:-
Brygga I pir insida 1100:-
Innerhamnen exkl pirar 950:-
Brygga F-väster och G-väster 900:-
Längst ned på denna sida hittar ni bryggornas placering.

• B = platsens bredd i m

• fr = rabattfaktor (0.6 för boende på Hälsö, 0.8 för övriga invånare i Öckerö Kommun, 1.0 för övriga)

• pa = avdrag för egen akterförtöjning, 285:-

• fm = momsfaktor (1.25)

Vinteruppställning:

Priser för vinteruppställning på Bastholmen & Innerhamnen är enligt följande:

Pris= 36kr/m2 + moms 25%
(ytan = (längd+1m)*(bredd+1m))

Förvaring av mast i mastställ kostar 200kr + moms 25%.

Lyft upp och ned ingår ej i hamnens åtagande, utan bokas hos lämplig kranbilsägare, exempelvis:
 – Marinforum på Hälsö, Simon 0708-860142, simon@marinforum.se
– Lundby Åkeri, 031-530025 (Tryggve O, 0708-372915)
Båtägaren använder egna stöttor/vagga.
Vid upptagning skall båten tvättas av vid hamnens båtuppställningsplats. Högtrycktvätt finns där. Tvätt på annan plats i hamnen får ej ske beroende på giftiga bottenfärger.

Med reservation för eventuella felskrivningar.

Fakturering sker normalt i förskott en gång per år (under januari-februari).

Klicka på bilden nedan för högsta upplösning.