Båtplatsavgifter

Båtplatser:

Priser uppdaterade 2020-02-27
Pris, inklusive moms, beräknas enligt följande formel:

Pris= (pb*B*fr – pa)*fm

där:

• pb = bryggans grundpris, per m platsbredd
Brygga A, C, E,  F-öster, G-öster samt pirarnas insida 1200:-
Brygga I pir insida 1155:-
Innerhamnen exkl pirar 1000:-
Brygga F-väster och G-väster 945:-
Längst ned på denna sida hittar ni bryggornas placering.

• B = platsens bredd i m

• fr = rabattfaktor (0.6 för boende på Hälsö, 0.8 för övriga invånare i Öckerö Kommun, 1.0 för övriga)

• pa = avdrag för egen akterförtöjning, 300:-

• fm = momsfaktor (1.25)

Platser långsides kaj debiteras med 577kr/meter + moms.

Vissa platser  har prissättning baserad på ovan beräkningar men beroende på begränsat djup eller andra nackdelar så är priserna justerade med platsvarierande rabatter.

Vinteruppställning:

Priser för vinteruppställning på hamnens mark:

Bastholmen Pris=38kr/m2 + moms 25%
Innerhamnen Pris=36kr/m2 + moms 25%
(ytan = (längd+1m)*(bredd+1m))
Tjolmenvägen Pris=30kr/m2 + moms 25%
(ytan = (längd+1m)*(bredd+1m))

Förvaring av mast i mastställ kostar 210kr + moms 25%.

Lyft upp och ned ingår ej i hamnens åtagande, utan bokas hos lämplig kranbilsägare, exempelvis:
– Lundby Åkeri, 031-530025 (Tryggve O, 0708-372915)
Båtägaren använder egna stöttor/vagga.
Vid upptagning skall båten tvättas av vid hamnens båtuppställningsplats. Högtrycktvätt finns där. Tvätt på annan plats i hamnen får ej ske beroende på giftiga bottenfärger. Spolplattan öppnas 1/9 och stängs vid första frosten på hösten, dock senast 10/11.

Vid användning av sjösättningsrampen betalar man avgift i betalautomat och får då en kod till kodlåset som sitter på bommen. Fr o m 1/1 2021 tas nya avgifter ut. Sjösättning/upptagning under vår/sommar kostar 100kr, mellan den 1/9 och senast 10/11, då spolplattan är idrift, kostar det 300kr.

Med reservation för eventuella felskrivningar.

Vid sommarförvaring av båten på land debiteras samma avgift som vid vinteruppställning, om båten står olämpligt placerad får båtägaren betala för flytt till mer lämplig plats.

Fakturering sker normalt i förskott en gång per år (under januari-februari).

Klicka på bilden nedan för högsta upplösning.