Båtplatsavgifter

Båtplatser:

Pris, inklusive moms, beräknas enligt följande formel:

Pris= (pb*B*fr – pa*B)*fm

där:

• pb = bryggans grundpris, per m platsbredd(1150:- för brygga A, C, E,  Fö, G-öster samt pirarnas insida, 990:- för innerhamnen exkl pirar, 940:- för  Brygga F-väster och G-väster) klicka på länken för att se en översikt över bryggorna länk till översiktsbild

• B = platsens bredd i m

• fr = rabattfaktor (0.6 för boende på Hälsö, 0.8 för övriga invånare i Öckerö Kommun, 1.0 för övriga)

• pa = avdrag för egen akterförtöjning, per m platsbredd (285:-)

• fm = momsfaktor (1.25)

 

Vinteruppställning:

Priser för vinteruppställning är enligt följande:

Pris= 36kr/m2 + moms 25%
(ytan = (längd+1m)*(bredd+1m))

Förvaring av mast i mastställ kostar 200kr + moms 25%.

Lyft upp och ned ingår ej i hamnens åtagande, utan bokas hos lämplig kranbilsägare, exempelvis Marinforum på Hälsö, Fredrik 0708-882838, fredrik@marinforum.se
Båtägaren använder egna stöttor/vagga.
Vid upptagning kan båten tvättas av vid hamnens båtuppställningsplats. Högtrycktvätt finns där. Tvätt på annan plats i hamnen får ej ske beroende på giftiga bottenfärger.

Med reservation för eventuella felskrivningar.