Båtplatsavgifter

Båtplatser:

Priser uppdaterade 2024-03-27
Pris, inklusive moms, beräknas enligt följande formel:

Pris= (pb*B*fr – pa)*fm

där:

• pb = bryggans grundpris, per m platsbredd
Brygga A, B, C, E,  F-öster, G-öster samt pirarnas insida 1460:-
Brygga I pir insida 1400:-
Innerhamnen exkl pirar 1210:-
Brygga F-väster och G-väster 1145:-
Längst ned på denna sida hittar ni bryggornas placering.

• B = platsens bredd i m

• fr = rabattfaktor
0,6 för medlemmar, 0.7 för övriga skrivna på Hälsö,
0.8 för övriga invånare i Öckerö Kommun och sommargäster, 1.0 för övriga)

• pa = avdrag för egen akterförtöjning, 370:-

• fm = momsfaktor (1.25)

Platser långsides kaj debiteras med 660kr/meter + moms.
(båtens längd + 1 meter)

Vissa platser  har prissättning baserad på ovan beräkningar men beroende på begränsat djup eller andra nackdelar så är priserna justerade med platsvarierande rabatter.

Vinteruppställning mm:

Priser för vinteruppställning på hamnens mark:

Bastholmen & Innerhamnen Pris=46kr/m2 + moms 25%
(ytan = (längd+1m)*(bredd+1m))
Tjolmenvägen Pris=36kr/m2 + moms 25%
(ytan = (längd+1m)*(bredd+1m))

Parkeringsarrenden 47kr/m2  + moms 25%
Sommarplats på land 46kr/m2 + moms 25%
Bryggarrenden 50kr/m2
Sjöbods- och markarrenden 50kr/m2

Förvaring av mast i mastställ kostar 250kr + moms 25%.

Lyft upp och ned ingår ej i hamnens åtagande, utan bokas hos lämplig kranbilsägare, exempelvis:
– Lundby Åkeri, 031-530025 (Tryggve O, 0708-372915)
Båtägaren använder egna stöttor/vagga.
Vid upptagning skall båten tvättas av vid hamnens båtuppställningsplats. Högtrycktvätt finns där. Tvätt på annan plats i hamnen får ej ske beroende på giftiga bottenfärger. Spolplattan öppnas 1/9 och stängs vid första frosten på hösten, dock senast 10/11.

Vid användning av sjösättningsrampen betalar man avgift i betalautomat och får då en kod till kodlåset som sitter på bommen.
Fr o m 1/1 2021 tas nya avgifter ut. Sjösättning/upptagning under vår/sommar kostar 110kr, mellan den 1/9 och senast 10/11, då spolplattan är idrift, kostar det 330kr.

Med reservation för eventuella felskrivningar.

Vid sommarförvaring av båten på land debiteras samma avgift som vid vinteruppställning, om båten står olämpligt placerad får båtägaren betala för flytt till mer lämplig plats.

Fakturering sker normalt i förskott två gånger per år.
I mars faktureras allt utom kostnader för vinteruppställning, vinterkaj, det faktureras i november.

Alla båtar som förvaras i hamnen, både i vattnet och på land, skall vara märkta med hamnens märksystem. Vid arbetsdagarna, i första hand, så kan båtägaren hämta ut etiketter med QR-koder, dessa ska fästas på båtar/vaggor/kärror så att hamnen kan veta vem de tillhör. Det är för hamnens kontroll men fyller också en viktig funktion eftersom vem som helst vid problem (tampar av, läckande båt, stöldförsök mm) kan kontakta ägaren per telefon. Skanna dekalen med mobilens kamera-app, numret kommer upp, tryck ring!

Klicka på bilden nedan för högsta upplösning.