Viktiga dokument

Här samlar vi hamnens viktiga dokument:

Integritetspolicy

Stadgarna

Hamnordningen

Ordningsregler för gäster

Allmänna regler för arrendeavtal

Mall för båtplatsavtal