Viktiga dokument

Här samlar vi hamnens viktiga dokument:

Integritetspolicy

Stadgarna

Hamnordningen

Medlemsfrågor

Allmänna regler för arrendeavtal

Ordningsregler för gäster

Mall för båtplatsavtal