Viktiga dokument

Här samlar vi hamnens viktiga dokument:

Integritetspolicy

Stadgarna

Hamnordningen

Medlemskap

Allmänna regler för arrendeavtal

Ordningsregler för gäster

Mall för båtplatsavtal

Protokoll extra föreningsmöte 2019-11-30