Styrelse

Hälsö Fiskehamnsförenings styrelse 2023

Namn, funktion, telefonnummer och e-post till styrelsen:

Ordinarie ledamöter

Sven-Erik Eckerström – Ordförande – 0760-337416 – sven-erik.eckerstrom@telia.com
Stefan Lööf – Kassör – 0705-916318 – kassor@halsohamn.se
Thomas Crona – Hamnkapten – 0733-856400 – hamnkapten@halsohamn.se
Leif Blomé – Anläggningskapten – 070-7222912 – leifblome@hotmail.com
Jörgen Lilja – Vinterkapten – 072-3598694 – jorgen.lilja1@icloud.com

Suppleanter:
Ronald Caous – Sekreterare – 070-2969818 – sekreterare@halsohamn.se
Stefan Samuelsson – Fastighetskapten – 070-60525063 – stefan.samuelsson@ockero.se
Staffan Olsson – Ledamot –