Styrelse

Hälsö Fiskehamnsförenings styrelse 2018

Namn, funktion, telefonnummer och e-post till styrelsen:

Ordinarie ledamöter:

Stefan Lööf – Tjänstgörande ordförande (till 2018-11-01) – 0705-916318 – stefan.loof@witteind.se
Sven-Erik Eckerström – Ordförande (fr.o.m. 2018-11-01) – 0705-473124 – sven-erik.eckerstrom@telia.com
Paul Magnusson – Kassör – 0733-929242 – kassor@halsohamn.se
Leif Blomé – Hamnkapten – 0738-559875 – hamnkapten@halsohamn.se
Jörgen Lilja – Vinterkapten – 0702-115440 – jorgen@ergona.se
Thomas Crona – Vinterkapten – 0733-856400 – thomas@crona.eu

Suppleanter:
Kim Andersson
Staffan Olsson
Ronald Caous – Sekreterare – 070-2969818 – sekreterare@halsohamn.se –
Dick Ekhammar
Thomas Kronhamn
Stefan Samuelsson – Bygg- & Markansvarig – stefan.samuelsson@hteproduktion.se