Styrelse

Hälsö Fiskehamnsförenings styrelse 2016

Namn, funktion, telefonnummer och e-post till styrelsen:

Ordinarie ledamöter:
Stefan Lööf – Ordförande – 0705-916318 – stefan.loof@witteind.se
Sven-Erik Eckerström – Vice ordf. – x – sven-erik.eckerstrom@flexlink.com
Veronica Kronhamn – Kassör – x – kassor@halsohamn.se
Thomas Kronhamn – Sekreterare – 0736-553195 – thomas.kronhamn@telia.com
Leif Blomé – Hamnkapten – 0738-559875 – leifblome@hotmail.com
Jörgen Lilja – Vinterkapten – 0702-115440 – jorgen@ergona.se

Suppleanter:
Kim Andersson
Staffan Olsson
Paul Magnusson
Thomas Crona – Vinterkapten – 0733-856400 – thomas@crona.eu
Ronald Caous
Dick Ekhammar