Styrelse

Hälsö Fiskehamnsförenings styrelse 2021

Namn, funktion, telefonnummer och e-post till styrelsen:

Ordinarie ledamöter

Sven-Erik Eckerström – Ordförande – 0760-337416 – sven-erik.eckerstrom@telia.com
Stefan Lööf – Vice ordförande – 0705-916318 – stefan.loof@witteind.se
Thomas Crona – Hamnkapten – 0733-856400 – hamnkapten@halsohamn.se
Paul Magnusson – Kassör – 0733-929242 – kassor@halsohamn.se
Leif Blomé – Anläggningskapten – 070-7222912 – leifblome@hotmail.com
Jörgen Lilja – Vinterkapten – 070-5811317 – jorgen.lilja1@icloud.com

Suppleanter:
Ronald Caous – Sekreterare – 070-2969818 – sekreterare@halsohamn.se
Stefan Samuelsson – Fastighetskapten – 070-60525063 – stefan.samuelsson@ockero.se
Kim Andersson
Staffan Olsson
Dick Ekhammar