Miljö

Hälsö Hamn jobbar för att båtlivet inte skall försämra miljön vi lever i. Det kommer hela tiden nya riktlinjer från organisationer och myndigheter och på denna sidan ska vi försöka sammanställa dem.

 • Bottenfärger
  Eftersom våra båtar ligger i saltvatten så kommer det fastna havstulpaner, musslor och alger på skrovet. Bara godkända bottenfärger får användas i hamnområdet. Om båtbotten är slät och bra underhållen så fungerar bra lagliga bottenfärger utmärkt. Vid skrapning och slipning av båtbottenfärg skall damm och flagor samlas upp i största möjliga mån. Vid blästring måste mark täckas och båten helt inneslutas av plast, både för miljön och båtgrannarnas skull.
  Efter upptagning på hösten så skall alla båtar tvättas av på hamnens spolplatta. Allt spillvatten tas om hand av hamnen. Om inte spolning sker i hamnen, så ansvarar givetvis båtägaren för att det görs på ett miljövänligt sätt på annan plats. Efter flytt från spolplattan får inte högtryckstvätt av båtbottnar med bottenfärg ske inom hamnområdet. Tiden för avspolning är begränsad till 10 minuter, sen stannar högtryckstvätten. Havstulpaner/musslor blandade med färgrester skall sopas upp och läggas i tunna för färgavfall.
  Spolplattan får bara användas för avspolning av båtbotten. Ej för annan tvätt eller rengöring. Reningen av det uppsamlade vattnet är mycket kostsam.
  Meddela hamnkaptenen om ni märker att pumpen för spillvatten inte går igång under högtryckstvättning.
 • Toalettavfall
  Det är sedan 2015 olagligt att släppa ut toalettavfall i vattnet från fritidsbåtar i hela Sveriges sjöterritorium. Fasta båttoaletter tömmes med hamnens sugtömningsstation. Portabla båttoaletter kan bäras i land och tömmas i speciell utslagsvask. Mer info om toatömning hittar ni här. Det är kostnadsfritt att använda sugtömningsutrustningen som är placerat på flytbryggan längst söderut.
 • Bränsle
  De flesta utombordsmotorer tankas med vanlig bensin. Gamla 2-taktsmotorer släpper ut stora mängder föroreningar i havet. Byt ut din gamla motor mot en nyare eller använd alkylatbensin i din gamla 2-taktsmotor. Batteridrivna elmotorer fungerar också utmärkt till små båtar för kortare sträckor.
 • Avfall
  Vi kan i hamnen ta hand om stor del av det avfall som skapas av båtlivet.
  Färgrester, färgburkar, oljor mm lämnas i hamnens miljöstation.
  Hushållssopor slängs i där för avsedda soptunnor/containrar.
  I närheten av hamnens område (vid stora vägen) finns en återvinningsstation där tidningar, papper, konservburkar och glas kan lämnas.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna i vår närhet har tagit fram en broschyr ”Båtägare – Tillsammans skapar vi en giftfri miljö”  som ni kan ladda ned här.