Kamerabevakning

För att förhindra och utreda brott kameraövervakar vi hamnens område.
Inspelningarna sparas i max 3 dygn, så om stölder skett, kontakta oss omgående.

Vi följer givetvis alla regler gällande kameraövervakning.

Inom hamnens område bedriver vi, Hälsö Fiskehamnsförening u.p.a., kamerabevakning med inspelning i syfte att förhindra och utreda brott som sker på föreningens område.
Inspelat material är ej offentligt och kan bara ses av säkerhetsansvariga i styrelsen.

Ett antal kameror finns i hamnområdet så att vi kan hålla en bra säkerhet både för båtuppställning vintertid och för båtägare och gäster med husbilar.

Frågor?
Kontakta föreningens ordförande på:
info@halsohamn.se eller telefon 0760-337416