Kalendarium

Januari 2018

Februari
3-11/2 Båtmässan i Göteborg, Hälsö hamn ställer ut

Mars

April
1/4 Mellansäsong i gästhamnen
x/4 Första Arbetsdag i hamnen
x/4 Årsmöte för medlemmar

Maj
x/5 Andra arbetsdag i hamnen

Juni
1/6 Högsäsong i gästhamnen
22-24/6 Midsommarfirande

Juli

Augusti
3-5/8 Carthago-klubben abbonnerar hela ställplatsen

September
1/9 Mellansäsong i gästhamnen

Oktober
x/10 Tredje arbetsdag i hamnen

November
1/11 Lågsäsong i gästhamnen

December