Kalendarium

Kalendarium 2021

Januari
Lågsäsong – lägre priser för gästbåtar/husbilar

Februari
Båtmässan i Göteborg, Hälsö hamn ställer ut. Monter D02:12. ***INSTÄLLT***
Årlig fakturering av båtplatser/arrenden sker.

Mars
1/3 Sista datum att säga upp avtal om sommarplats

April
1/4 Mellansäsong i hamnen
15/4 Datumet då alla båtägare som betalt för vinterplats i vattnet skall ha flyttat på sig
15/4 Första dag som båtägare med sommarplats har tillgång till sin båtplats
17/4 Första Arbetsdag i hamnen, kl 9

Maj
29/5 Andra arbetsdag i hamnen, kl 9

Juni
1/6 Sista datum då vinteruppställda båtar skall vara sjösatta,
(om ej annat överenskommits)
1/6 Högsäsong i gästhamnen/ställplatser
12/6 Årsmöte för medlemmar
25-27/6 Midsommarfirande

Juli
Varmt och soligt varje dag

Augusti
21/8 Ten Island Swimrun startar i hamnen (www.10islandswimrun.com)

September
1/9 Lågsäsong i gästhamnen/ställplats
1/9 Sista datum att säga upp avtal om vinteruppställningsplats
1/9 Första dag att ställa upp båt på vinteruppställningsplats
1/9 Spolplattan öppnas

Oktober
9/10 Tredje arbetsdag i hamnen kl 9
31/10 Sista dag för användning av sommarbåtplats
31/10 Båtägare som önskar plats i vattnet under vintern skall kontakta hamnkapten

November
10/11 Sista dag för användning av spolplattan
(kan stängas tidigare om det blir frost)

December
Senast 1/12 tänds julbelysningen i hamnen