Kalendarium

Kalendarium 2023

Januari
Lågsäsong – lägre priser för gästbåtar/husbilar

Februari
Lågsäsong – lägre priser för gästbåtar/husbilar

Mars
1/3 Sista datum att säga upp avtal om sommarplats
Årlig fakturering av båtplatser/arrenden sker.

April
1/4 Mellansäsong i hamnen
15/4 Datumet då alla båtägare som betalt för vinterplats i vattnet skall ha flyttat på sig
15/4 Första dag som båtägare med sommarplats har tillgång till sin båtplats
22/4 Första Arbetsdag i hamnen, kl 9
22/4 Årsmöte för hamnens medlemmar, kl 15

Maj
13/5 Loppis i hamnen kl 12-16
27/5 Andra arbetsdag i hamnen, kl 9

Juni
1/6 Sista datum då vinteruppställda båtar skall vara sjösatta,
(om ej annat överenskommits)
1/6 Sista datum då kärror i Innerhamnen ska flyttas till Tjolmenvägen
1/6 Högsäsong i gästhamnen/ställplatser
23-25/6 Midsommarfirande

Juli
Varmt och soligt varje dag

Augusti
Varmt och soligt varje dag

September
1/9 Lågsäsong i gästhamnen/ställplats
1/9 Sista datum att säga upp avtal om vinteruppställningsplats
1/9 Första dag att ställa upp båt på vinteruppställningsplats
1/9 Spolplattan öppnas

Oktober
14/10 Tredje arbetsdag i hamnen kl 9
31/10 Sista dag för användning av sommarbåtplats
31/10 Båtägare som önskar plats i vattnet under vintern skall kontakta hamnkapten

November
10/11 Sista dag för användning av spolplattan
(kan stängas tidigare om det blir frost)

December
Senast 1/12 tänds julbelysningen i hamnen