Kalendarium

Kalendarium 2019

Januari
19/1 Extra föreningsstämma, kl 13 i Konsumhuset, endast för medlemmar

Februari
2-10/2 Båtmässan i Göteborg, Hälsö hamn ställer ut

Mars
1/3 Sista datum att säga upp avtal om sommarplats

April
1/4 Mellansäsong i gästhamnen
Vatten och el är på, toaletter och duschar är öppnade!
27/4 Första Arbetsdag i hamnen, kl 9
27/4 Årsmöte för medlemmar, kl 15

Maj
25/5 Andra arbetsdag i hamnen

Juni
1/6 Sista datum då vinteruppställda båtar skall vara sjösatta,
(om ej annat överenskommits)
1/6 Högsäsong i gästhamnen
21-23/6 Midsommarfirande

Juli

Augusti
17/8 Ten Island Swimrun startar i hamnen

September
1/9 Mellansäsong i gästhamnen
1/9 Sista datum att säga upp avtal om vinteruppställningsplats

Oktober
5/10 Tredje arbetsdag i hamnen

November
1/11 Lågsäsong i gästhamnen
10/11 Sista dag för användning av spolplattan
(kan stängas tidigare om det blir frost)
30/11 Extra föreningsstämma (se nyheter)

December
Senast 1/12 tänds julbelysningen i hamnen