Kontaktformulär

DENNA SIDA ÄR ÄNNU EJ AKTIV, UTAN UNDER UPPBYGGNAD !

Alla kontakter gällande önskemål/byte/uppsägning av båtplats, vinteruppställning, sjöbod och medlemskap skall skickas in via kontaktformulär i nedan länk. Använd också formuläret när dina kontaktuppgifter behöver uppdateras.

Alla kan ansöka om båtplats i vattnet och plats på land för vinteruppställning av båt. Hamnen äger några få sjöbodar som hyrs ut och man kan ställa sig i kö för dessa. Det stora flertalet sjöbodar i hamnen ägs av nyttjaren och marken de står på arrenderas från hamnen.

När det gäller medlemskap i Hälsö Fiskehamnsförening u.p.a. ställs några krav:

  • Ansökan görs via formuläret och hamnens styrelse måste godkänna den blivande medlemmen.
  • En medlem måste vara skriven på Hälsö eller äga en fastighet på ön.
  • xxxx
  • xxxx
  • xxxx

När formuläret är ifyllt så får du en bekräftelse till lämnad e-postadress.

Länk till kontaktformuläret.