Båtplatsavtal

För att få rätten att utnyttja en båtplats i Hälsö hamn måste man teckna ett Båtplatsavtal med hamnföreningen. Detta avtal ger båtägaren och hamnföreningen både rättigheter men även skyldigheter mot varandra.

Syftet är att vi skall uppnå en trivsel i hamnen för såväl boende som för båtgäster.

Mall för båtplatsavtal