Arbetsdag i hamnen 9/10

Nu är det beslutat att höstens arbetsdag i hamnen blir lördagen den 9/10.
Alla med båt eller sjöbod i hamnen är välkomna.
Vi börjar kl 9 och håller på i 3-4 timmar.

Publicerat i Okategoriserad | Lämna en kommentar

Lågsäsong i hamnen 1/9

Lågsäsong i hamnen börjar den 1/9.
Det innebär lägre priser för gästbåtar och husbilar.
Det innebär däremot högre avgift för användning av ramp eftersom obligatorisk tvätt vid spolplattan ingår. Att tänka på för husbilarna är att spolplattan inte är lämplig att stå på eftersom båtägare kan behöva använda den för bottentvätt. Det är bara bottentvätt som ska göras på spolplattan, inte allmän tvätt av båt.
Länk till priserna hittar ni här:https://halsohamn.se/hamnavgifter/

Publicerat i Okategoriserad | Lämna en kommentar

Lördag 21/8 – 10 Island Swimrun

På lördag den 21/8 händer det mycket i Hälsö hamn.
Starten av 10 Island Swimrun är på gräsplanen i Hälsö hamn traditionsenligt.
Klockan 11 går starten för 10 Island Swimrun 20K Classic
Mer information för publiken hittar ni här.
Kom i god tid så ni inte missar den spännande starten. Man startar genom att springa stora vägen söder ut, in på Svanvägen, ut i bergen, simmar över Sundet och kommer upp vid ställplatserna, sen springer man norrut på Varvsvägen.
Hälsö Brygga öppnar extra tidigt så vi som ska titta på hinner med en förmiddagsfika.

Publicerat i Okategoriserad | Lämna en kommentar

Wifi i hamnen

Nu har vi skapat ett fritt trådlöst nätverk i hamnen för alla våra besökande gäster. Nätverket bör täcka större delen av hamnområdet men lite mer intrimning kan behövas innan vi uppnår högsta möjliga hastighet.

Nätverket för våra betalande gäster heter:
Hälsö hamn guest
Lösenordet står skrivet på kvittot man får i biljettautomaten.

Även de med fasta båtplatser i hamnen har givetvis tillgång till nätverket, de som har en e-postadress registrerad i hamnens system har redan fått information om detta.

Publicerat i Okategoriserad | Lämna en kommentar

Årsmöte 210612

Hälsö Fiskehamnsförening har i vanliga fall sitt årsmöte i april. Nu räknar vi med lättnader i covid-restriktionerna och planerar för ett årsmöte lördagen den 12/6 kl 12.00 i affären.
Enligt plan kommer det vara okej med 50 personer närvarande fysiskt men om regeringen ändrar sig kan mötet ställas in på kort varsel.

Vi förbereder också så att ni som av hälso/smittoskäl inte kan vara med fysiskt kan vara med digitalt. Meddela oss via info@halsohamn.se om så är fallet så skickar vi en länk.

Alla medlemmar är välkomna!

Förslag till dagordning

 • Ordföranden hälsar välkommen
  • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av justerare för mötet
 • Godkännande av kallelsen
 • Verksamhetsberättelse
  • Hamnverksamheten
  • Konsumhuset
  • Medlemskap
 • Ekonomisk redogörelse
 • Revisorernas berättelse
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av styrelse 2021
 • Val av firmatecknare
 • Val av två revisorer
 • Val av revisorssuppleant
 • Avgifter
 • Övriga ärenden
 • Avslutning/Servering
Publicerat i Okategoriserad | Lämna en kommentar