Arbetsdag i hamnen 5/10

Lördagen den 5/10 är det dags för höstens arbetsdag i Hälsö hamn. Alla med båtplats i hamnen är varmt välkomna för lite samvaro och arbete.

Samling vid Hamneboa kl 09.00

Publicerat i Okategoriserad | Lämna en kommentar

Information till medlemmar

Vid senaste årsmötet beslutade mötet att när förslagen angående medlemskap, respektive reviderad lydelse i arrendeavtal var behandlade, skulle dessa publiceras så att medlemmarna kunde ta del av dessa. Syftet var att medlemmarna därefter kunde inkomma med synpunkter och en extra föreningsstämma under hösten anta de nya skrivningarna i dessa dokument. Fram till dess skulle inga nya medlemmar antas till föreningen.
Dokumenten är nu färdigställda så att medlemmarna kan avge yttranden och ni hittar dem här:
Länk 1: Medlemskap
Länk 2 : Arrendeavtal mall
Länk 3: Allmänna regler för arrendeavtal
I dessa dokument hänvisar vi till befintliga dokumenten stadgarna och hamnordningen, som sedan länge funnits på hemsidan.

Yttranden ska ha inkommit till styrelsen med e-post till sekreterare@halsohamn.se senast 22 september 2019.


Kallelse till extra föreningsstämma kommer att ske genom stadgeenlig annonsering och ske under hösten, tidigast i oktober.

Publicerat i Okategoriserad | Lämna en kommentar

Full fart under midsommar

Publicerat i Okategoriserad | Lämna en kommentar

Midsommar i hamnen

Publicerat i Okategoriserad | Lämna en kommentar

1/6 Högsäsong i hamnen

Från och med den 1 juni är det högsäsong i hamnen, vilket innebär:

  • nya avgifter för gästande båtar/husbilar
  • att alla båtar skall vara sjösatta
  • gästhamnsarbetarna jobbar dagligen (från 5/6)
  • hamnkontoret är öppet dagligen (från 5/6)

Båtar som inte är sjösatta kommer att faktureras för sommarförvaring på land.

Publicerat i Okategoriserad | Lämna en kommentar